Phạm vi giá: Từ đến

$456,000$2,900/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Apartment

Brittany Watkins

4 năm trước

$456,000$2,900/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Apartment

4 năm trước

$3,700/mo

Confortable apartment

Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Apartment

Brittany Watkins

4 năm trước

$3,700/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Apartment

4 năm trước

$1,790/mo

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Apartment

Michelle Ramirez

4 năm trước

$1,790/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2m²: 1200

Apartment

4 năm trước